b

b

“Nærvær handler om at afbryde vanetænkning og
fastlåste adfærds- og tankemønstre.

Det handler om at stoppe op, blive vågen og bevidst om øjeblikket.”

En nøgle til et fredfyldt sind

ID Mindfulness Uddannelsen® ved ID Academy, hviler på et fagligt seriøst fundament, og er én af Danmarks mest grundige, professionelle og dybdegående uddannelser indenfor mindfulness og meditation. Uddannelsen består af en PRAKTIKER uddannelse på 18 undervisningsdage og en INSTRUKTØR uddannelse på 15 undervisningsdage.

ID Mindfulness Praktiker® (IMP)

Denne uddannelse er for dig, som ønsker at opnå balance og helhed i hverdagen. På praktikeruddannelsen er der fokus på at skabe forbindelse til et energiflow, der gør livet skønt og den konstant observerende, neutrale tilstedeværelse. Mindfulness bliver således en fusion mellem det kreative, skabende potentiale og den rene, klare bevidsthed.

Du vil bl.a. på et konkret fagligt niveau få:

  • viden om hormon- og nervesystemets indvirkning på følelser, tanker og kropslige reaktioner
  • kendskab til den nyeste viden indenfor hjerneforskning, stressfysiologi og den tre-delte hjerne
  • en masse træning med mindfulness, meditation, mentaltræningsteknikker og kropsorienteret praksisformer

Kom ud af form, åben hjertet og kom ind i essensen

Undervisningsformen og tilgangen er helheds- og oplevelsesorienteret samt praksisnær. Hele intentionen i mindfulness består i at lære gennem direkte oplevelse og sansning, nysgerrighed og ikke-dømmende åbenhed.

Du vil bl.a. på et personligt niveau få:

  • mulighed for at integrere mindfulness i dit eget liv
  • møde hverdagens mangfoldighed med medfølelse og åbent hjerte
  • øget glæde og trivsel

På den måde bliver mindfulness en måde at være i verden på – en ny livsstil.

Formål

Træne, udvikle samt udvide deltagernes personlige erfaring med mindfulness, meditation, mentaltræningsteknikker og kropsorienteret praksis.

Læs mere…

Udbytte

Større nærvær og tilstedeværelse i eget liv samt bedre evne til at stå i de udfordringer og transitioner som livet indebærer.

Læs mere…

Krav

Stor motivation og interesse i at arbejde med dig selv samt etablering og fordybelse af egen meditationspraksis.

Læs mere…

ID Mindfulness Instruktør® (IMI)

På Mindfulness Instruktøruddannelsen opnår du kompetencer til at kunne formidle og facilitere mindfulness individuelt og i gruppemæssig sammenhæng på et professionelt og fagligt niveau.

Det betyder, at du kan integrere arbejdsrelaterede opgaver og udfordringer i uddannelsen og supplere dem med en masse produktive tiltag og redskaber relateret til mindfulness.

Lær at opbygge egne mindfulnessforløb og workshops

Som et led i instruktøruddannelsen gennemfører du et mindfulnessprojekt efter eget valg relateret til en arbejdsmæssig udfordring f.eks. i din organisation, dit team, som yogainstruktør etc. Dette projekt kan du herefter implementere i dit arbejde ved anvendelse af forskellige mindfulnessteknikker og -metoder.

Formål

Give dig kompetencer til, på et professionelt niveau, at formidle og facilitere mindfulness til individ- og/eller gruppesammenhænge i…

Læs mere…

Udbytte

At have udviklet, og være i stand til at anvende eget Mindfulnessprojekt til specifik målgruppe, herunder undervisningsmateriale,

Læs mere…

Krav

At du ved uddannelsesstart har en længerevarende og forankret meditationspraksis, baseret på, den…

Læs mere…

Gør forskellen!

STYRK DIN PERSONLIGE UDVIKLING OG DIT BEVIDSTE NÆRVÆR

Tilmeld dig uddannelsen
At vågne op og blive bevidst om øjeblikket
Velvære, glæde, empati og kreativitet

Mindfulness er en måde at være til stede i livet på. En tilstedeværelse baseret på de kvaliteter, som vi alle går og ønsker os i det daglige.

Vi vil gerne have mere af det hele eller i det mindste bare opleve det jævnligt. Kvaliteter som velvære, glæde, empati og kreativitet er bare nogle af de sindstilstande, som vi længes efter.

På ID Mindfulness Uddannelsen kommer du i kontakt med dette felt, og du vil blive animeret til at udforske og opleve en åben og ikke-dømmende opmærksomhed, der kan integreres i din dagligdag.

En ledelsesmæssig og organisatorisk accelerator

Uddannelserne kan du bruge som en ledelsesmæssig og organisatorisk accelerator til at højne og muliggøre trivsel og nærvær på alle niveauer af din organisation.

Mindfulness er en måde at komme tilstede i nuet på, med en åbenhjertet nysgerrighed. Vi kommer til stede i nuet ved bogstaveligt talt at komme tilbage til vores sanser – syn, hørelse, kropslige fornemmelser, åndedrættet, lugt- samt smagssansen. Vi indtager en bevidst indstilling, hvor vi forbliver åbne overfor hvad der end måtte opstå, uden at skubbe det ubehagelige væk og uden et ønske om at kunne holde fast i det der er behageligt. Vi lægger mærke til tingene som de virkeligt er, i hvilket som helst øjeblik, og ikke hvordan vi gerne vil have, at tingene skal være.

Når vi ikke dømmer hverken indholdet eller processerne i vores sind, oplever vi en større frihed til at observere vores interne processer mere objektivt og uden at blive forført af dem. I stedet for at reagere vanemæssigt og automatisk, bliver vi mere rummelige og tillader os selv, at vælge forskellige og mere nærende måder at respondere på. Det vil naturligt lede til dybere tilstande af ro, nærvær, medfølelse og empati.

Hvorfor uddanne dig som Mindfulness Praktiker og Instruktør?

Mindfulness-instruktører efterspørges i dag på mange niveauer indenfor diverse organisationer og virksomheder.
Både det etablerede sundhedssystem og store dele af det danske erhvervsliv har taget mindfulness til sig som et kraftfuldt redskab til alt lige fra stresshåndtering, smertebehandling, udvikling af kreativitet, behandlingen af diverse følelsesmæssige udfordringer til almindelig velvære og trivsel.

Gør forskellen

Find ind til orkanens øje

Tilmeld dig uddannelsen
Er du klar til at undersøge mere om ID Meditation og Mindfulness?
Så kig ind til os på informationsmøderne

På ID Academy’s informationsmøder kan du få et større indblik i uddannelsens opbygning og indhold. Du vil møde vores lærere og få en fornemmelse af hele atmosfæren ved ID Academy. Vi har tre smukke kursuscentre fordelt rundt i landet. Bygningen Hattenæs, som ligger 3 km. udenfor Silkeborg ned til en af søerne. Bygningen Drueholm, som er en gammel hovedgård med herregårdsagtig udseende mellem Ringsted og Køge. Den græsklignende bygning med den store portalindgang, som ligger på Østerbro i den gamle indgang til Østerbro Idrætsanlæg i København.

Testimonials

I forbindelse med leddegigt og kroniske smerter:

“I forbindelse med at jeg gik i gang med den her mindfulnessuddannelse, så er der en praksis med at man skal meditere derhjemme….Til min store overraskelse efter ca. 14 dage til 3 uger opdagede jeg, at jeg ikke havde ondt mere. Jeg var ikke så træt, og jeg gik ikke som en 86-årig, når jeg stod op om morgenen”

– Jeanette Nordahl

Testimonials

“Det jeg også synes er rigtigt godt ved Mindfulnessuddannelsen er, at mellem hvert modul skal vi øve sammen. Dvs. at vi allesammen har muligheden for at være instruktøren og deltagere. Så der er en rigtig god, sund mulighed for at få prøvet nogle processer, øvelser og idéer af”

– Henrik Jørgensen

YouTube kanal

Følg med på ID Academy’s YouTube kanal. Her kan du se videoer om psykoterapi, coaching, mindfulness og meditation.

ID Blog

Følg med på ID Academy’s Blog. Her kan du læse om forskellige emner og indgangsvinkler til psykoterapi, coaching, mindfulness og meditation.

KOM PÅ VORES EMAIL LISTE

FORBLIV OPDATERET MED SENESTE NYHEDER, EVENTS OG KURSER

Klik her